What's new ?

Hàm ẩn danh Lambda và Closure trong PHP

Hàm ẩn danh Lambda và Closure trong PHP

Trong quá trình làm quen với các framework PHP như Laravel, Symfony… chúng ta rất hay gặp các khái niệm Lambda, Closure, chúng đều là những tính năng mới cho phép tái cấu trúc mã nguồn trở lên trực quan và dễ đọc hơn. Bài viết này sẽ giới thiệu với các bạn Lambda là gì?, Closure là gì?

Best for you

Bạn sẽ chọn công ty nào

Bạn sẽ chọn công ty nào

Đây là bài viết mẫu, nội dung của những bài viết demo đều giống nhau, nó được dùng với mục đích làm ví dụ, các bài viết hiện tại trên trang demo đều có nội dung giống nhau về phần nội dung và mô tả ngắn.